บริษัท โปร ดราย เคมีคอลส์ จำกัด
สารดูดออกซิเจน
Oxygen Absorber

 
 ขายส่ง-ขายปลีก
โทร. 083 824 6879

LongerKeep
Oxygen Absorber
สารดูดซับออกซิเจน

ขนาด 30 CC, 50 CC,
ขนาด 100 CC, 200 CC,
ขนาด 300 CC และ
ขนาด 500 CC.

 BestKept
Oxygen Absorber
สารดูดซับออกซิเจน

ขนาด 20 CC
ขนาด 50 CC.
ขนาด 300 CC
ขนาด 500 CC.
ช่วยกันหืน กันรา สำหรับเบอเกอรี่และอาหารต่างๆ

Pro Dry Silica Gel
with Hook

สารดูดความชื้น
ซิลิก้าเจลสีขาว
ถุงสปันบอนด์
แบบตะขอแขวน

   1) White เม็ดสีขาว
2) Blue เม็ดสีฟ้า 
   3) Mixed Blue 5%
   เม็ดสีขาวผสม
      เม็ดสีน้ำเงิน 5%
ขนาด 500 กรัม
และ
ขนาด 1,000 กรัม

 

Hi Dri Silica Gel
Plastic Sachet

สารดูดความชื้น
ซิลิก้าเจล
ซองพลาสติก

 

 

So Dry Silica Gel
Plastic Sachet
สารดูดความชื้น
ซิลิก้าเจล
ซองพลาสติก

Hi Dri Silica Gel
Paper Sachet
สารดูดความชื้น
ซองกระดาษ

 So Dry Silica Gel
Paper Sachet
สารดูดความชื้น
ซองกระดาษ

Hi Dri Activated Clay
Plastic Sachet
สารกันชื้น ดินธรรมชาติ
ซองพลาสติก

 So Dry
Activated Clay
Desiccant
สารกันชื้น
ดินธรรมชาติ
ซองพลาสติก และ ซองกระดาษ

Hi Dri Activated Clay
Paper Sachet
สารกันชื้น
ดินธรรมชาติ
ซองกระดาษ

So Dry Activated Clay
Paper Sachet
สารกันชื้น
ดินธรรมชาติ
ซองกระดาษ