เกี่ยวกับเรา
บริษัท โปร ดราย เคมีคอลส์ จำกัด
Pro Dry Chemicals Co., Ltd.
เกิดจากการรวมตัวของนักวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ อาทิ นักวิทยาศาสตร์การอาหาร นักเคมี นักวิทยาศาตร์ชีวภาพ ผู้มากประสบการณ์มายาวนานกว่า 20 ปี ในการขายและการให้บริการด้านเทคนิคและด้านระบบต่างๆแก่ลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม

สินค้าและบริการของเรา
  • สารดูดออกซิเจน Oxygen Absorber
  • สารดูดความชื้น ซิลิก้า เจล Silica Gel และ
  • สารกันชื้น เคลย์ ดินธรรมชาติ Activated Clay
  • ให้บริการที่ปรึกษาด้านเทคนิคต่างๆ
ท่านสามารถมั่นใจได้ในความเป็นมืออาชีพ และความใส่ใจในการบริการของเราได้เป็นอย่างดี


  ปรัชญาของเรา    
   
 
เรามุ่งเน้นการทำธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมองค์กรที่มีความสุข
และความพึงพอใจของลูกค้า
อันเป็นเป้าหมายหลัก


ส่งมอบฉับไว ด้วยใจบริการ

 


 

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมเปี๊ยะ โมจิ คุ้กกี้ ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ ฯลฯ
สามารถยืดอายุของอาหารออกไปได้ถึง 4 เท่า
ด้วย
Oxygen Absorber มั่นใจได้ว่าสินค้าส่งออกในตู้คอนเทนเนอร์
จะถึงมือลูกค้าปลายทางในสภาพดี
ด้วย
Silica Gel / Activated Clay